Açık Üniversite Hakkında

Toplumların gerek kendi aralarında, gerekse kendilerinden önceki ve sonraki nesillerle kurdukları kültürel iletişimin ana bağlayıcısı sahip oldukları medeniyettir. Medeniyet kavramının içinde yer alan önemli unsurlar da insan ve şehir. Kendi topraklarının geçmişiyle bağı olmayan, başkalarının diliyle konuşan, başkalarının gözüyle gören, başkalarının aklıyla düşünen toplumlar kendi medeniyetini inşa edemez, geleceğe taşıyamaz.
Türkiye’de özellikle son yıllarda artan kültürel üretimde, birçok kurumumuz bu topraklarda geçmişte var olan medeniyeti bugünle ilişkilendirmek konusunda önemli katkılar sağlıyor. Bu düşünceye katkı sağlayan yerel yönetimlerden biri olan Kütahya Büyükşehir Belediyesi de, yapılan bütün çalışmalar arasında var olan kültürün yönünü önemli ölçüde belirleyecek yeni bir perspektif sunduğu “Açık Üniversite” projesiyle, temel olarak Türkiye’nin zihinsel gelişimine de önemli bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kütahya Büyükşehir Belediyesince üç aylık bir sürede gerçekleştirilecek “Açık Üniversite” projesi, bugün geçmişte kalmış, sadece estetik kaygıların tatminine dönük bir retoriği gibi algılanan kültür ve medeniyetimizin zihinlerde yeniden tevarüs etmesini sağlayacaktır.

Kazandırdıkları